Slunečnice, z.s. i její pobočné spolky pokračují ve své činnosti po celou dobu pandemie. Pracovníci, uživatelé služeb i dobrovolníci musí dodržovat hygienická pravidla obnášející jak ochranu dýchacích cest schválenými ochrannými pomůckami (osoby s mentálním postižením na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví nejsou povinni ochranu nosit), zvýšenou hygienu rukou, pravidelné větrání, pravidelnou dezinfekci povrchů a sanitárních zařízení a práci ve skupinkách v maximálním počtu 5 uživatelů. Pracovníci a dobrovolníci, kteří nejsou očkovaní, nebo se nemohou prokázat PCR testy či potvrzením o prodělané nemoci Covid-19, jsou pravidelně testovaní antigenními testy, v případě jednorázových akcí (např. výlety s dobrovolníky) před samotnou akcí.

V případě zachycení jakýchkoliv příznaků nemoci (teplota, rýma, kašel, zvýšená únava, malátnost…) jsou pracovníci instruováni kontaktovat rodinu uživatele služby, a domluvit s nimi odchod uživatele ze služby a kontrolní test na PCR. Totéž dodržují sami zaměstnanci a dobrovolníci. V případě výskytu pozitivního výsledku PCR testu spolupracujeme s KHS a dodržujeme nařízená pravidla jak u uživatelů, dobrovolníků, tak všech pracovníků.