Dne 9.12.2021 proběhla Valná hromada Slunečnice, z.s. a jejích pobočných spolků Cesta do světa, pobočný spolek, z.s. (CDS) a Kavárna – palačinkárna Na cestě, pobočný spolek, z.s.

Ve Slunečnici, z.s. proběhla změna místopředsedkyně, kterou se nově stala Ing. Jana Burešová, ostatní osoby v Radě i Kontrolní komisi zůstávají beze změn.

V CDS byla nově volena jak Rada pobočného spolku, tak Kontrolní komise – předsedkyní byla jmenována Zuzana Kudrnáčová, místopředsedkyní Šárka Zimová Dostálová a členkou Rady Ing. Jana Burešová, členy Kontrolní komise byly jmenovány Helena Hantáková, Martina Kramerová, DiS. a Doubravka Dostálová.

V Kavárně – palačinkárně Na cestě byly rovněž voleny nově oba orgány, jak statutární, tak kontrolní – do Rady jako předsedkyně byla zvolena Miroslava Špátová, místopředsedkyní Šárka Zimová Dostálová a členkou Rady Ing. Jana Burešová, členy Kontrolní komise byly jmenovány Helena Hantáková, Martina Kramerová, DiS. a Doubravka Dostálová.

Zápisy z VH jsou aktuálně podány na zápis do rejstříku při Krajském soudu v Ústí nad Labem, jakmile budou v rejstříku zapsány, vložíme je aktualizované i do sekce Dokumenty na našich webových stránkách.