Slunečnice, z.s.

Lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí naší společnosti.

Chci pomoci

Chci být dobrovolník

Hledám sociální služby

Aktuality

Projekty

Seznamte se s námi

O Slunečnici

Slunečnice, z.s. od roku 1998 usiluje o integraci osob s mentálním a zdravotním postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných podmínek k tomuto životu. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků. Její pobočný spolek Cesta do světa, p.s. Slunečnice, z.s. je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutických dílen podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Dobrovolnické centrum Slunečnice v rámci své akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílá dobrovolníky do sociálních služeb v Děčíně, má dlouholeté zkušenosti s přeshraniční dobrovolnickou službou a spolupracuje s partnery z Německa. Pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Slunečnice vybudovala Sociální firmu Slunečnice DC, s.r.o. a tréninkovou Kavárnu – palačinkárnu Na cestě na děčínském zámku. Aktivně se účastní komunitního plánování v Děčíně i v Ústeckém kraji, je aktérem řady kulturních a společenských aktivit pro veřejnost v Děčíně.

Co je u nás nového

Aktuality

Nová volba statutárních orgánů 9.12.2021

Dne 9.12.2021 proběhla Valná hromada Slunečnice, z.s. a jejích pobočných spolků Cesta do světa, pobočný spolek, z.s. (CDS) a Kavárna - palačinkárna Na cestě, pobočný spolek, z.s. Ve Slunečnici, z.s. proběhla změna místopředsedkyně, kterou se nově stala Ing. Jana...

číst více

Aktualizovaná pravidla v pandemické situaci

Slunečnice, z.s. i její pobočné spolky pokračují ve své činnosti po celou dobu pandemie. Pracovníci, uživatelé služeb i dobrovolníci musí dodržovat hygienická pravidla obnášející jak ochranu dýchacích cest schválenými ochrannými pomůckami (osoby s mentálním postižením...

číst více

Partneři Slunečnice

Podporují nás

Město Děčín

Evropská unie – ESF, OPZ

Ústecký kraj

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo kultury ČR

Úřad práce ČR

Nadační fond TESCO

Nadace ČEZ

Ústecká komunitní nadace

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadační fond pomoci

Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA

Enter / Domovníček

Valdemar Grešík – Natura s.r.o.

JAW.cz s.r.o.

SEMPRA PRAHA a. s.

SKZ REAL s.r.o.

Tech Data AS Czech s.r.o.

VIAMONT Servis a. s.

WALI CZ s.r.o.