Slunečnice, z.s.

Chci pomoci

Chci být dobrovolník

Hledám sociální služby

Aktuality

Projekty

Seznamte se s námi

O Slunečnici

Pozor – vedení, ekonomka a administrativa Slunečnice jsou  přestěhovány do Lužické ulice 866/19, Děčín 2

Slunečnice, z.s. od roku 1998 usiluje o integraci osob s mentálním a zdravotním postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných podmínek k tomuto životu. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků. Její pobočný spolek Cesta do světa, p.s. Slunečnice, z.s. je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutických dílen a Denního stacionáře podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Dobrovolnické centrum Slunečnice v rámci své akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílá dobrovolníky do sociálních služeb v Děčíně, má dlouholeté zkušenosti s přeshraniční dobrovolnickou službou. Pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Slunečnice vybudovala Sociální firmu Slunečnice DC, s.r.o. a tréninkové Cafe & Bistro Slunečnice v OC Pivovar. Aktivně se účastní komunitního plánování v Děčíně i v Ústeckém kraji, je aktérem řady kulturních a společenských aktivit pro veřejnost v Děčíně.

Co je u nás nového

Aktuality

Dům pro Slunečnici

Velká finanční sbírka k 25 letům existence Slunečnice Slunečnice potřebuje vaši finanční podporu pro pořízení vlastního objektu, ve kterém bude poskytovat své sociální služby a veřejně prospěšné aktivity. Více na...

číst více

Partneři Slunečnice

Podporují nás

Město Děčín

Evropská unie – ESF, OPZ

Ústecký kraj

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo kultury ČR

Úřad práce ČR

Nadační fond pomoci

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace ČEZ

Ústecká komunitní nadace

Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA

Valdemar Grešík – Natura s.r.o.

SEMPRA PRAHA a. s.

Enter / Domovníček

JAW.cz s.r.o.

Tech Data AS Czech s.r.o.

VIAMONT Servis a. s.

SKZ REAL s.r.o.

WALI CZ s.r.o.

Evropský fond

INTERKOV spol. s r.o.

Chart Ferox, a.s.

AIR PRODUCTS spol. s r.o.