Představení Slunečnice, z.s.

ÚvodPředstavení

Historie

V devadesátých letech 20. století pracovala v Ústavu sociální péče pro děti a mládež ve Staré Olešce u Děčína zdravotní sestra Šárka Tomanová. Se skupinou přátel organizovala pro klienty ústavu spoustu volnočasových akcí, výletů a v areálu ústavu od roku 1996 pořádala benefiční kulturní festival Olešská kramle. V roce 1998 navrhla vedení ústavu založení občanského sdružení, díky kterému by měli mnohem větší možnosti pomáhat lidem s postižením v jejich dlouhodobém rozvoji a také snáze získávali finanční prostředky na podporu nejrůznějších aktivit.

Zakládající členové – Šárka Tomanová, PhDr. Jana Harašová, Šárka Bendová, Jan Dostál, Věra Chramostová a Ing.Vlastimil Pažourek – zvolili jako oficiální zástupkyně nového sdružení Šárku Tomanovou (dnes Podrábskou) za předsedkyni, PhDr.Janu Harašovou Heinrichovou za místopředsedkyni a jako třetího člena Rady Šárku Bendovou.

Na základě žádosti podané na Ministerstvo vnitra ČR byla organizace dne 12.6.1998 oficiálně zaregistrována pod názvem Slunečnice. Na Slunečnici, o.s. pak byla přejmenována až k 17.5.2007. V prosinci roku 2016 pak v důsledku novelizace občanského zákoníku musela změnit právní formu a stala se zapsaným spolkem Slunečnice, z.s., její dceřiné orgány – Kavárna Na cestě, Cesta do světa – pobočnými spolky, a Sociální firma byla vybudována jako s.r.o.
Postupem let se činnost Slunečnice přesunula do Děčína, aby mohla pomáhat co nejširší skupině osob, nejen lidem s postižením a nebyla úzce vázaná jen na olešský ústav. Její pobočný spolek Cesta do světa dnes poskytuje sociální služby jak uživatelům z pobytových zařízení, tak lidem z domácí péče.

 

Financování

Zdroje příjmů Slunečnice, z.s. a všech jejích sekcí tvoří granty a dotace z prostředků ministerstev, samospráv a Evropské unie, individuální i firemní fundraising a vlastní příjmy. Ty tvoří především příjmy tréninkové kavárny-palačinkárny, vlastní tržby Sociální firmy a drobné platby uživatelů služeb CDS za doplňkové služby (podrobnější informace o hospodaření najdete ve výročních zprávách). Samostatnou a důležitou podporou jsou veřejné sbírky.